Om mig

Snabb uppdatering: Jag är sen september 2007 anställd på Twingly AB (före detta Primelabs AB). Informationen nedan är i huvudsak utdaterad.

Jag heter Oskar Skoog och bor i Linköping. Där studerar jag datavetenskap vid Linköpings universitetet. Jag började på universitetet hösten 2001, men då på datateknik-programmet (D). Våren 2003 bytte jag till datavetenskap (C) och det läser jag fortfarande. För närvarande exjobbar jag på IDA, där jag arbetar på OPTIMIST-projektet. Mitt jobb är att se om man kan använda genetiska algoritmer (GA) för att optimera större problem (basic blocks) i OPTIMIST. Planen är att vara klar efter sommaren 2007.

Man når mig lättast via e-post. Jag har ett antal andra e-postadresser:

Comments are closed.